Käyttöehtosopimus

Suomideitti ei tarjoa palvelulle minkäänlaisia takuita. Tämä sopimus rajoittaa myös Suomideitin vastuuta. Nämä ehdot sisältyvät kohtiin 13 ja 14, ja käyttäjää pyydetään lukemaan ne huolellisesti.

Milloin palvelua saa käyttää.

Käyttäjä saa aloittaa palvelun käytön heti rekisteröidyttyään. Palveluun ei sisälly peruutusoikeutta tai muuta harkinta-aikaa, ja käyttäjä luopuu harkinta-ajasta, mutta mikäli laki luopumisesta huolimatta edellyttää harkinta-aikaa, se sisältyy palveluun myös silloin, jos palvelun käyttö alkaa heti.

^Takaisin alkuun

Kuinka palvelua saa käyttää

Palvelua käyttäessään käyttäjän on

 • noudatettava lakeja
 • toimittava kaikkien käytösohjeiden ja muiden Suomideitin antamien ilmoitusten mukaisesti.
 • noudatettava Suomideitin roskapostinvastaisia sääntöjä: kielletty sisältö käsittää muun muassa sisällön joka hyödyntää "roskapostia", "ketjukirjeitä" tai massapostituksia, pikaviestejä, roskapostin lähettämistä sähköpostiosoitteen ("spammaus") tai intressien ("spimmaus") perusteella;
 • säilytettävä palvelutilin salasana salaisena.
 • ilmoitettava SuomiDeitille palveluun liittyvistä turvallisuusongelmista viipymättä.

^Takaisin alkuun

Kuinka palvelua ei saa käyttää

Palvelua käyttäessään käyttäjä ei saa.

 • Ryhtyä tai osallistua laittomiin toimiin.
 • Käyttää palvelua tavalla, joka on vahingollinen SuomiDeitille tai sen mainostajille, konserniyhtiöille, jälleenmyyjille, jakelijoille ja/tai toimittajille, Suomideitin asiakkaille tai Suomideitin mainostajien, konserniyhtiöiden, jälleenmyyjien, jakelijoiden ja/tai toimittajien asiakkaille.
 • Käyttää mitään palvelun osaa kohteena, johon jokin roskapostiviesti tai kaupallinen sähköpostiviesti sisältää linkin.
 • Käyttää palvelun käyttöön automaattista menettelyä tai palvelua (kuten BOTia, verkkohakuria, Suomideitin tallentamien tietojen ajoittaista tallentamista välimuistiin tai "metahakua").
 • Käyttää mitään luvatonta menettelyä palvelun muokkaamiseen, uudelleenreititykseen tai näiden yrittämiseen.
 • Käyttää palvelua (tai palveluun liitettyä verkkoa / liitettyjä verkkoja) tavalla, joka voi vahingoittaa, tuhota, ylikuormittaa tai heikentää palvelua tai estää muita käyttäjiä hyödyntämästä palvelua.
 • Jälleenmyydä tai jakaa palvelua tai mitään sen osaa.

^Takaisin alkuun

Käyttäjä on vastuussa palvelutilistään.

Vain käyttäjällä on oikeus käyttää omaa palvelutiliään. Palvelun joidenkin osien osalta Suomideitti saattaa ilmoittaa käyttäjälle sallivansa sellaisten lisäjäsenten tilien määrittämisen, jotka ovat riippuvaisia käyttäjän tilistä ("liitetty tili"). Käyttäjä on vastuussa kaikista palvelutiliin tai siihen liitettyyn tiliin liittyvistä tapahtumista. Käyttäjällä ei ole oikeutta valtuuttaa kolmansia osapuolia käyttämään palvelua käyttäjän puolesta lukuun ottamatta tilanteita, joissa Suomideitti luo kolmansille osapuolille puitteet palvelun käyttämiseksi käyttäjän puolesta.

^Takaisin alkuun

Vastuunrajoitus

SUOMIDEITTI EI OLE MITENKÄÄN VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE SELLAISISTA EPÄSUORISTA, SEURAUKSELLISISTA, ESIKUVALLISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUKSELLISISTA KORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA VOITON MENETYS, JOTKA JOHTUVAT SUOMIDEITTI-PALVELUJEN TAI LINKITETTYJEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, VAIKKA SUOMIDEITTI OLISI SAANUT ILMOITUKSEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. HUOLIMATTA MISTÄÄN TÄSSÄ ESITETYSTÄ VASTAKKAISUUDESTA SUOMIDEITIN VASTUU KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN AIHEESTA JA OIKEUSTOIMIEN LAADUSTA RIIPPUMATTA RAJOITTUU AINA KÄYTTÄJÄN SUOMIDEITTI-PALVELUISTA JÄSENYYSAIKANA MAHDOLLISESTI MAKSAMAAN MÄÄRÄÄN.

^Takaisin alkuun

Oheistilit, Kolmansien osapuolten tilit

Palvelutilin haltijalla on täysi oikeus hallita tiliinsä liitettyjä tietoja. Tämä sisältää oikeuden lopettaa palvelu, sulkea liitetty tili tai muuttaa sitä milloin tahansa sekä joissain tapauksissa oikeuden pyytää ja vastaanottaa liitettyä tiliä koskevia tietoja palvelun käyttöön käytettävästä laitteesta ja palvelun käytöstä. Jos kolmas osapuoli, kuten Internet-palveluntarjoaja, työnantaja tai koulu, on myöntänyt käyttäjälle tilin, kolmannella osapuolella on oikeudet käyttäjän tiliin. Kolmas puoli voi hallita tiliä, vaihtaa salasanan, keskeyttää tilin käyttöoikeuden, lopettaa tilin, tarkastella tilin käyttö- ja profiilitietoja, mukaan lukien tietoja siitä, miten ja milloin tiliä käytetään, ja lukea tai tallentaa tilillä olevaa sisältöä, mukaan lukien sähköistä viestintää, yhteystietoluetteloja ja muita tietoja.

Suomideitin käyttöoikeuksien tarkistuspalvelu

Suomideitti voi toimittaa käyttäjälle käyttäjätunnuksen palvelun käyttöoikeuksien tarkistuspalvelun käyttämistä varten. Käyttäjä on itse vastuussa yhteyksistään Suomideitin käyttöoikeuksien tarkistuspalvelua käyttäviin mahdollisiin kolmansiin osapuoliin (mainostajat mukaan luettuina), tavaroiden toimittaminen ja maksaminen mukaan luettuina. Tämä sopimus velvoittaa käyttäjää aina tämän käyttäessä palvelun käyttämiseksi saamaansa käyttäjätunnusta.Kun käyttäjä käyttää mitä tahansa sivustoa Suomideitin käyttöoikeuksien tarkistuspalvelun avulla, myös kyseisen sivuston ehdot voivat velvoittaa käyttäjää. Käyttäjän tulee lukea kunkin käyttämänsä sivuston käyttöehdot. Suomideitti saattaa peruuttaa tai estää käyttäjän pääsyn Suomideitin käyttöoikeuksien tarkistuspalveluun, jos käyttäjän tunnus on passiivinen. Passiivisuus tarkoittaa sitä, että käyttäjä ei kirjaudu sisään Suomideitin käyttöoikeuksien tarkistuspalveluun Suomideitin määrittämän ajan kuluessa. Jos Suomideitti peruuttaa käyttäjän valtuudet, käyttäjän oikeus käyttää käyttöoikeuksien tarkistuspalvelua päättyy heti

^Takaisin alkuun

Käyttäjän sisältö

Käyttäjä voi toimittaa sisältöä käytettäväksi palvelun yhteydessä. Käyttäjä tiedostaa, että käyttäjän ja muiden henkilöiden palvelussa julkaisema ja palveluun toimittama sisältö ei ole Suomideitin hallinnassa eikä Suomideitti tue tätä sisältöä. Lukuun ottamatta aineistoa, johon Suomideitti myöntää käyttöoikeuden, Suomideitti ei vaadi käyttäjän palvelussa julkaiseman tai palveluun toimittaman sisällön omistusoikeutta.

Palvelussa on yleisölle avoimia julkisia alueita, muita käyttäjän valitsemien henkilöiden käytettävissä olevia jaettuja alueita sekä henkilökohtaisia alueita, joihin käyttäjä ei ole myöntänyt oikeuksia muille. Jos käyttäjä jakaa sisältöä muiden kanssa palvelun julkisissa tai jaetuissa alueissa, käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että henkilöt, joiden kanssa käyttäjä jakaa sisällön, voivat käyttää kyseistä sisältöä. Käyttäjä myöntää näille yleisöön kuuluville henkilöille maksuttoman, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, kopioida, jakaa ja näyttää sisältöä yksinomaan palvelun ja muiden Suomideitin tuotteiden ja palveluiden yhteydessä. Jos käyttäjä ei halua myöntää mainittuja oikeuksia muille, käyttäjän ei tule jakaa sisältöä muiden kanssa.

Emme salli yhteystietojen ilmoittamista Omin Sanoin kohdassa, blogissa ym Suomideitin sivuilla. Voit vaihtaa yhteystietoja henkilön kanssa chatissa tai lähettämällä yksityisviestin.

Näiden sääntöjen nouttamatta jättäminen voi johtaa käyttäjätilin poistoon ja kyseisin IP osoitteen estoon Suomideitin sivuille.

Käyttäjä tiedostaa, että Suomideitti voi tarvittaessa käyttää, muokata, kopioida, jakaa ja näyttää palvelussa julkaistua sisältöä siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun toimittamiseksi. Käyttäjä myös valtuuttaa Suomideitin tekemään mainittuja toimia, joita ovat esimerkiksi

 • Sisällön taltioiminen ja noutaminen.
 • Sisällön tuominen käyttäjän sekä niiden henkilöiden saataville, joille käyttäjä on myöntänyt käyttöoikeuden, tai yleisön saataville (tilanteissa, joissa sisältö on julkaistu palvelun yleisissä alueissa).
 • Verkon teknisten vaatimusten noudattaminen.
 • Palvelun rajoitusten ja ehtojen noudattaminen.

Käyttäjä tiedostaa, että muiden henkilöiden tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia rikkovan sisällön jakaminen on tämän sopimuksen vastaista. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on tarvittavat oikeudet tässä osassa (osassa 9) mainittujen oikeuksien myöntämiseen ja että sisällön käyttö ja julkaiseminen ei ole lainvastaista. Suomideitti ei maksa käyttäjän lähettämästä sisällöstä. Suomideitti voi kieltäytyä julkaisemasta käyttäjän sisältöä ja poistaa sisällön palvelusta milloin tahansa.

^Takaisin alkuun

Tietosuoja

Jotta Suomideitti voi toimittaa ja tarjota palvelun, se kerää tiettyjä käyttäjää koskeva tietoja. Suomideittiillä on erityisesti oikeus käyttää ja luovuttaa käyttäjää (mukaan lukien käyttäjän viestinnän sisältö) koskevia tietoja muille osapuolille, jos tämä on tarpeen:

 1. Lain noudattamiseksi tai Suomideittiiin tai palveluun kohdistuvaan oikeustoimeen liittyen
 2. Suomideitin tai sen asiakkaiden omaisuuden tai oikeuksien suojaamiseksi, mukaan lukien asiakkaan palvelujen käyttöä ohjaavien sopimusten tai käytäntöjen täytäntöönpano, tai
 3. Suomideitin, sen työntekijöiden, asiakkaiden tai yleisön turvallisuuden suojelemiseksi, jos se Suomideitin hyvässä uskossa tehdyn päätöksen mukaan on tarpeen.

Suomideitti säilyttää oikeuden estää sähköpostit ja muun viestinnän palveluun ja palvelusta suojatakseen palvelua ja asiakkaita ja estääkseen tämän sopimuksen rikkomisen. Suomideitin käyttämä tekniikka tai muut keinot saattavat estää tai keskeyttää palvelun käytön.

Voidakseen tarjota palvelun käyttäjälle Suomideitti saattaa kerätä tiettyjä tietoja palvelun toiminnasta, käyttäjän laitteesta ja palvelun käytöstä. Suomideitti voi noutaa näitä tietoja automaattisesti asiakkaan laitteesta. Näitä tietoja ei yhdistetä käyttäjään henkilökohtaisesti.

^Takaisin alkuun

Suomideittin oikeudesta tehdä muutoksia sopimukseen

Jos Suomideitti tekee muutoksia tähän sopimukseen, Suomideitti ilmoittaa siitä käyttäjälle vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantulopäivää. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä muutoksia, käyttäjän tulee peruuttaa palvelu ja lopettaa sen käyttö, ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Jos käyttäjä jatkaa palvelun käyttämistä sopimusmuutosten voimaantulopäivän jälkeen, käyttäjän tulee noudattaa uusia sopimusehtoja.

^Takaisin alkuun

SUOMIDEITTI EI ANNA MITÄÄN TAKUITA.

Suomideitti toimittaa palvelun "sellaisena kuin se on", "mahdollisine vikoineen" ja "sellaisena kuin se on saatavilla". Suomideitti ei takaa palvelun välityksellä saatavien tietojen täsmällisyyttä tai ajantasaisuutta. Suomideitti ei myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Käyttäjällä voi olla muita paikallisten lakien mukaisia kuluttajanoikeuksia, joita tämä sopimus ei voi muuttaa. Suomideitti ei myönnä mitään oletettuja takuita, mukaan lukien takuita soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai takuita ja vastuita tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta, ammattimaisuudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

^Takaisin alkuun

KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

Käyttäjän Suomideitti -osapuolilta saaman vahingonkorvauksen määrä voi olla enintään kuukausikohtaisen palvelumaksun suuruinen. Käyttäjällä ei ole oikeuksia muihin korvauksiin riippumatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat, satunnaiset tai rangaistuksenluonteiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

Tämä rajoitus koskee

 • Kaikkia palveluun liittyviä seikkoja.
 • Kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöön (mukaan lukien koodi), ohjelmistoihin ja käytökseen liittyvää seikkaa.
 • Kaikkia seikkoja, jotka liittyvät viruksiin tai muihin palvelun käyttämistä vaikeuttaviin tekijöihin.
 • Kaikkia seikkoja, jotka liittyvät palvelun ja muiden palvelujen, ohjelmistojen sekä laitteiden yhteensopimattomuuteen.
 • Kaikkia seikkoja, jotka liittyvät palveluun liittyvien tiedonsiirtojen tai tapahtumien asianmukaisen tai oikea-aikaisen aloittamisen, suorittamisen tai päättämisen yhteydessä ilmeneviin viiveisiin tai virheisiin.
 • Vaatimuksia sopimus- tai takuurikkomuksista, ankarasta vastuusta, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa

 • Tämä korvaus ei vastaa käyttäjälle aiheutuneita menetyksiä tai korvaus ei vastaisi olennaista tarkoitustaan tai
 • Suomideitti tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

Jotkin alueet eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske asiakasta. Niitä ei myöskään sovelleta asiakkaaseen, jos tämän kotimaassa tai osavaltiossa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun rajoittamista.

Palveluun tehtävät muutokset; Jos Suomideitti peruuttaa palvelun; Julkaisua edeltävät versiot. Suomideitti voi tehdä muutoksia palveluun tai poistaa siitä ominaisuuksia haluamanaan ajankohtana ja mistä tahansa syystä. Suomideitti voi milloin tahansa irtisanoa tai keskeyttää käyttäjän palvelun. Suomideitti voi irtisanoa tai keskeyttää palvelun ilman perustetta ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Kun palvelu irtisanotaan, käyttäjän oikeus käyttää palvelua lakkaa heti. Kun palvelu irtisanotaan tai keskeytetään, käyttäjän palveluun tallentamat tiedot eivät välttämättä ole enää noudettavissa. Palvelun irtisanominen ei vaikuta käyttäjän velvollisuuteen maksaa kaikkia käyttäjän laskutustilin maksuja. Jos Suomideitti irtisanoo palvelun kokonaisuudessaan ilman syytä, Suomideitti hyvittää suoritetun maksun palvelun osuudelta, joka on irtisanomishetkellä käyttämättä. Tietty palvelu voi olla julkaisua edeltävä versio, eikä se ehkä toimi oikein tai samoin kuin lopullinen versio. Palveluissa voi esiintyä käyttökatkoksia. Suomideitti voi muuttaa lopullista versiota merkittävästi tai päättää, ettei lopullista versiota julkaista ollenkaan.

^Takaisin alkuun

Sopimuksen tulkitseminen

Kaikki tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka.

Jos jokin sopimuksen ehto katsotaan sovellettavien lakien mukaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen ehto korvataan pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella, alkuperäistä ehtoa mahdollisimman lähellä olevalla ehdolla ja sopimus jää muilta osin voimaan sellaisenaan. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä Suomideitin ja käyttäjän välillä on sovittu palvelun käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat palvelun käyttöä koskevat sopimukset tai lausunnot. Jos käyttäjä on sitoutunut noudattamaan palveluun liittyviä luottamuksellisuusvelvoitteita, tällaiset velvoitteet säilyvät voimassa (käyttäjä on voinut esimerkiksi toimia beetaversion testaajana). Tässä sopimuksessa olevat otsikot on tarkoitettu vain lukemisen helpottamiseksi, eivätkä ne rajoita muissa kohdissa mainittuja ehtoja.

Siirtäminen

SuomiDeitillä on oikeus milloin tahansa siirtää tämä sopimus kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kenellekään muulle. Käyttäjän yritys siirtää sopimus on mitätön. Käyttäjä ei saa tilapäisesti eikä pysyvästi siirtää palvelun tai minkään sen osan käyttöoikeutta kenellekään muulle.

^Takaisin alkuun

Ei kolmannen osapuolen edunsaajia.

Tämä sopimus on vain käyttäjän ja Suomideitin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja, joille sopimus on siirretty.

Vaatimukset on esitettävä vuoden kuluessa. Tähän sopimukseen tai palveluun liittyvä vaatimus on esitettävä yhden vuoden kuluessa siitä, kun vaatimuksen peruste syntyi. Mikäli vaatimusta ei ole tehty tässä ajassa, vaatimusta ei voi enää tehdä. Tämä koskee käyttäjää ja kaikkia käyttäjän seuraajia sekä Suomideittiä ja kaikkia Suomideitin seuraajia ja tahoja, joille Suomideitti on siirtänyt sopimuksen.

Suomideitin ilmoitukset käyttäjälle; Suostumus sähköisessä muodossa toimitettujen tietojen vastaanottamiselle.
Tämä sopimus on sähköisessä muodossa. Suomideitti on lupautunut lähettämään käyttäjälle tiettyjä palveluun liittyviä tietoja ja SuomiDeitillä on oikeus lähettää tiettyjä lisätietoja. Laki saattaa edellyttää myös muiden tähän palveluun liittyvien tietojen lähettämistä käyttäjälle. Suomideitti voi toimittaa nämä tiedot käyttäjälle sähköisessä muodossa. Käyttäjällä on oikeus olla hyväksymättä tietojen toimittamista sähköisessä muodossa, mutta käyttäjän näin tehdessä SuomiDeitillä on oikeus peruuttaa käyttäjän palvelu.

Suomideitti voi toimittaa tiedot käyttäjälle

 • Sähköpostitse käyttäjän palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen;
 • Mahdollistamalla yhteyden Suomideitti WWW-sivustoon, jonka tiedot toimitetaan käyttäjälle sähköposti-ilmoituksella tietojen julkaisun yhteydessä tai
 • Mahdollistamalla yhteyden Suomideitti WWW-sivustoon, joka otetaan käyttöön tätä tarkoitusta varten.

Käyttäjälle lähetettyjen sähköpostiviestien lähetys- ja vastaanottoajankohta määräytyy kyseisten sähköpostiviestien lähetyspäivämäärän perusteella. Käyttäjällä katsotaan olevan käytössään näiden ilmoitusten vastaanottamisen edellyttämät ohjelmistot ja laitteistot niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Jos käyttäjä ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, käyttäjän on lopetettava palvelun käyttö.

^Takaisin alkuun

Maksaminen

Tällä hetkellä Suomideitti on täysin ilmainen treffipalvelu. Voit käyttää kaikkia toimintoja ilmaiseksi. Maksullisiin lisäpalveluihin sovelletaan näitä sääntöjä.

Jos käyttäjä maksaa palvelun käytöstä suoraan SuomiDeitille, sovelletaan näitä sääntöjä. Jos käyttäjä maksaa palvelun käytöstä jollekin muulle yhtiölle kuin SuomiDeitille, veloitettavat maksut ja laskutusehdot määräytyvät kyseisen yhtiön käytäntöjen mukaan. Vaikka käyttäjä ei maksaisi palvelusta, palvelun käytöstä saattaa aiheutua tiettyjä kustannuksia, kuten Internet-yhteyden, mobiiliviestinnän tai muun tiedonsiirron kustannuksia.

^Takaisin alkuun

Hinnat ja hinnankorotukset

Tällä hetkellä Suomideitti on täysin ilmainen treffipalvelu. Voit käyttää kaikkia toimintoja ilmaiseksi. Maksullisiin lisäpalveluihin sovelletaan näitä sääntöjä.

Palvelun hintaan eivät sisälly verot tai puhelukustannukset, ellei nimenomaisesti muuta mainita. Käyttäjä on vastuussa kaikista pakollisista veroista tai Suomideitin mahdollisesti perimistä maksuista. Käyttäjä on vastuussa myös muista maksuista (esimerkiksi puhelukustannuksista). Valuuttamuunnokset perustuvat käyttäjän ja maksutavan toimittajan välisen sopimuksen ehtoihin. Suomideitti voi tehdä muutoksia palvelun hintoihin, mutta Suomideitti ilmoittaa käyttäjälle näistä muutoksista ennen muutosten tekemistä.

 1. Jos palvelulle on tarjouksen perusteella määritetty tietty kesto ja hinta, kyseinen hinta on voimassa koko kyseisen ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson umpeuduttua palvelusta veloitetaan uuden hinnan mukainen hinta.

 2. Jos palvelu perustuu jatkuvaan, kausittain (esimerkiksi kuukausittain) laskutettavaan tilaukseen eikä voimassa ole tiettyä ennalta määritettyä ajanjaksoa, Suomideitti ilmoittaa kaikista hinnanmuutosten voimaantulopäivistä käyttäjälle. Tämä voimaantulopäivä on aikaisintaan 30 päivän kuluttua hinnanmuutoksen ilmoittamisesta käyttäjälle.

Jos käyttäjä ei hyväksy hinnanmuutoksia, käyttäjän tulee peruuttaa palvelu, ennen kuin hinnanmuutokset tulevat voimaan. Jos käyttäjä peruuttaa palvelun, palvelu päättyy palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana käyttäjä peruuttaa tilauksensa, jos Suomideitti laskuttaa käyttäjää laskutuskausikohtaisesti.

^Takaisin alkuun

Maksujen palauttaminen

Ellei laissa tai tietyssä palvelutarjouksessa toisin mainita, mitään maksuja ei palauteta. Ellei laki tai palvelutarjous muuta edellytä, lain sallimat mahdolliset palautuskustannukset jäävät käyttäjän maksettavaksi.

^Takaisin alkuun

Virheet

Suomideitti toimittaa käyttäjälle online-tiliotteen. Muuta tiliotetta ei toimiteta. Käyttäjän pyytämästä tiliotteen paperikopiosta saatetaan veloittaa erillinen maksu. Paperikopio voidaan toimittaa vain viimeisten 120 päivän osalta. Jos Suomideitti tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian heti käyttäjän ilmoitettua asiasta. Käyttäjän on ilmoitettava laskutusvirheestä 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee. Käyttäjä vapauttaa Suomideitin kaikista vastuista ja vaateista, jotka aiheutuvat mistä tahansa virheestä, josta käyttäjä ei ilmoita SuomiDeitille 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee käyttäjän online-tiliotteessa. Jos käyttäjä ei ilmoita virheestä tämän ajan kuluessa, Suomideitti ei ole velvollinen korjaamaan virhettä. Suomideitti voi korjata laskutusvirheitä kaikkina ajankohtina.

^Takaisin alkuun

Palvelun irtisanominen

Käyttäjä voi irtisanoa palvelun minä tahansa ajankohtana ilman erillistä syytä.

^Takaisin alkuun

Myöhästyneet maksut

Tällä hetkellä Suomideitti on täysin ilmainen treffipalvelu. Voit käyttää kaikkia toimintoja ilmaiseksi. Maksullisiin lisäpalveluihin sovelletaan näitä sääntöjä.

Ellei laissa toisin mainita, Suomideitti voi vaatia viivästyskorkoa, jos käyttäjä ei ole maksanut laskua ajallaan. Käyttäjän täytyy maksaa viivästyskorot silloin, kun Suomideitti ne laskuttaa. Viivästyskorko on enintään 1 prosentti suorittamatta olevasta määrästä kuukautta kohden tai lain sallima suurin korko. Suomideitti voi käyttää kolmansia osapuolia maksamatta jääneiden summien perinnässä. Käyttäjän täytyy kohtuullisessa määrin korvata kaikki maksamatta jääneiden summien perintäkustannukset. Näihin kustannuksiin voi sisältyä kohtuullisia asianajopalkkioita ja muita oikeuskuluja. Suomideitti voi irtisanoa palvelun, jos käyttäjä ei maksa laskua ajallaan.

^Takaisin alkuun

Internet-yhteyspalvelu

Palvelu ei sisällä Internet-yhteyttä, käyttäjä vastaa maksujen maksamisesta Internet-palveluntarjoajalle. Nämä maksut ovat lisäkustannuksia palvelusta SuomiDeitille maksettavien maksujen lisäksi.

Jos käyttäjä käyttää modeemia, käyttäjän vastuulla on selvittää, aiheutuuko numeroista, joihin modeemilla aiotaan soittaa, puhelinkustannuksia. Käyttäjä voi selvittää tämän ottamalla yhteyttä puhelinoperaattoriinsa ja ilmoittamalla kyseiset puhelinnumerot. Puhelinoperaattori ilmoittaa, aiheuttavatko puhelinnumerot lisäkustannuksia. On suositeltavaa, että käyttäjä tiedustelee, aiheutuuko käytettävistä puhelinnumeroista muita mahdollisia lisäkustannuksia.

^Takaisin alkuun

Käyttäjälle maksettavat maksut

Tällä hetkellä Suomideitti on täysin ilmainen treffipalvelu. Voit käyttää kaikkia toimintoja ilmaiseksi. Maksullisiin lisäpalveluihin sovelletaan näitä sääntöjä.

Jotta käyttäjä voisi saada palvelun nojalla hänelle kuuluvia maksuja, hänen on toimitettava SuomiDeitille kaikki maksun maksamiseksi tarvittavat tiedot (esimerkiksi pankkitilin numero) mahdollisimman nopeasti. Suomideitti pyrkii ilmoittamaan käyttäjälle kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin, mitä tietoja Suomideitti tarvitsee etukäteen käyttäjän käyttämästä palvelusta. Vaikka Suomideitti ei ilmoittaisikaan käyttäjälle näitä tietoja etukäteen, käyttäjän on toimitettava SuomiDeitille sen tarvitsemat tiedot, ennen kuin maksuja voidaan maksaa. Käyttäjä on vastuussa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu maksamaan verot, joita maksujen vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Käyttäjän on myös sitouduttava noudattamaan kaikkia muita ehtoja, jotka Suomideitti asettaa käyttäjän oikeudelle vastaanottaa maksuja. Jos käyttäjälle maksetaan maksu, joka ei hänelle kuulu, SuomiDeitillä on oikeus peruuttaa maksu tai vaatia summan takaisinmaksua ja käyttäjä sitoutuu toimimaan tällaisen tilanteen edellyttämin tavoin.

^Takaisin alkuun

Kunnioita tekijänoikeuksia

Suomideitti kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja vaatii käyttäjiltään samaa. Et saa ladata, upottaa, julkaista, sähköpostittaa, siirtää tai muutoin toimittaa yleisön saataville materiaalia, joka loukkaa yksityishenkilön tai jonkin oikeushenkilön tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, yrityssalaisuuksia tai muita omistusoikeuksia. Suomideitin käytäntönä on asianmukaisissa tilanteissa lopettaa oikeutta toistuvasti loukkaavien henkilöiden jäsenyys.


Palvelun koko sisältö on Copyright © 2010 Suomideitti